(ភ្នំពេញ)៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ លោកអ្នកអាចបើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ជាមួយធនាគារ ជីប ម៉ុង ដើម្បីទទួលបានឱកាសឈ្នះរង្វាន់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់៕

សូមទស្សនាវីដេអូអំពីរបៀបបើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ តាមរយៈ Chip Mong Bank App: