(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន Cellcard បានជូនដំណឹងដល់អតិថិជនទាំងអស់ ឱ្យចាប់យកឱកាសឈ្នះលុយសុទ្ធដ៏ច្រើន រហូតដល់ ៧ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០នេះ។

លក្ខខណ្ឌដើម្បីឈ្នះលុយដ៏ច្រើននេះ គឺគ្រាន់តែ តេ ឬផ្ញើសារ 10K ទៅលេខ 8888 ឥឡូវនេះ ដើម្បីចាប់យកឱកាសឈ្នះរង្វាន់របស់អ្នក។ កុំឲ្យឱកាសល្អនេះ កន្លងផុតទៅឱ្យសោះ។ តេ ឬផ្ញើកាន់តែច្រើន អ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះកាន់តែច្រើន។

តាមដានការចាប់រង្វាន់ផ្សាយផ្ទាល់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN វេលាម៉ោង៧យប់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ៕