(ភ្នំពេញ)៖ សូមកុំភ្លេចចាប់យកឱកាស ឈ្នះលុយសុទ្ធដ៏ច្រើន៨ម៉ឺនដុល្លារ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ ពីក្រុមហ៊ុនសែលកាត។

តេ ឬផ្ញើសារ 10K ទៅលេខ 8888 ឥឡូវនេះ។ តេ ឬផ្ញើកាន់តែច្រើន អ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះកាន់តែច្រើន។

តាមដានការចាប់រង្វាន់ផ្សាយផ្ទាល់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN វេលាម៉ោង ០៧៖០០យប់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ៕