(ភ្នំពេញ)៖ តោះ! ចាប់យកសំណាងជាមួយរង្វាន់ធំពីសែលកាត។

តេទៅ 8888 ឥឡូវនេះ រង្វាន់លុយសុទ្ធ ៩០,០០០ដុល្លារ អាចនឹងក្លាយជារបស់អ្នក។ តេកាន់តែច្រើន ឱកាសឈ្នះកាន់តែច្រើន។

សូមកុំភ្លេចតាមដានការចាប់រង្វាន់ ផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN និងហ្វេសប៊ុកផេក CTN TV រៀងរាល់ថ្ងៃ នៅម៉ោង ៧ល្ងាច និងផ្សាយឡើងវិញនៅលើ YouTube របស់ Cellcard ៕