(ភ្នំពេញ)៖ លោកអ្នកអាចធ្វើជាម្ចាស់គេហដ្ឋានក្នុងក្តីស្រម៉ៃរបស់លោកអ្នកនៅបុរីប៉េងហួត ជាមួយនឹងឥណទានគេហដ្ឋានរបស់ធនាគារ Maritime ដែលអត្រាការប្រាក់ទាបរហូតដល់ ៦.៦% អមដោយលក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់រហូតដល់២៥ឆ្នាំ។

នេះជាឱកាសដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែល ប្រាថ្នាចង់បានគេហដ្ឋានដ៏ប្រណិត គុណភាពខ្ពស់ ជាមួយនឹងភាពងាយស្រួលក្នុងការបង់រំលស់ផងដែរ។

សម្រាប់ការដាក់ពាក្យស្នើសុំឥនទាន មានលក្ខណៈឆាប់រហ័ស និងងាយស្រួល។ សូមទំនាក់ទំនងព័ត៌មានលម្អិត តាមរយៈគេហទំព័ររបស់បុរីប៉េងហួត និងទូរស័ព្ទលេខ៖ ០២៣ ២២២ ១៦៩/០៨១ ៦៦៦ ២៨០៕

#MaritimeBankKH #BoreyPengHuoth #HomeLoan 

http://facebook.com/maritimebank.KH/