(ភ្នំពេញ)៖ ចាប់យកឱកាស ឈ្នះលុយសុទ្ធដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ រហូតដល់ ៨០,០០០ដុល្លារ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ ពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ CellCard។

តេទៅលេខ 8888 ឥឡូវនេះ។ តេ កាន់តែច្រើន អ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះកាន់តែច្រើន។

កុំភ្លេចតាមដានការចាប់រង្វាន់ ផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN និងហ្វេសប៊ុកផេក CTN TV រៀងរាល់ថ្ងៃ នៅម៉ោង៧ល្ងាច និងផ្សាយឡើងវិញនៅលើ YouTube របស់ Cellcard៕