(ភ្នំពេញ)៖ ចាប់យកឱកាស ឈ្នះលុយសុទ្ធដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ រហូតដល់ ៦០,០០០ដុល្លារ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ ពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ CellCard។

តេ ឬផ្ញើសារ 10K ទៅលេខ 8888 ឥឡូវនេះ។ តេ ឬផ្ញើកាន់តែច្រើន អ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះកាន់តែច្រើន។

កុំភ្លេចតាមដានការចាប់រង្វាន់ ផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN និងហ្វេសប៊ុកផេក CTN TV រៀងរាល់ថ្ងៃ នៅម៉ោង៧ល្ងាច និងផ្សាយឡើងវិញ នៅលើ YouTube របស់ Cellcard៕