(ភ្នំពេញ)៖ គណនីកុមាររបស់ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ នឹងផ្តល់បទពិសោធន៍ ឲ្យបុត្រធីតាមានទម្លាប់ល្អក្នុងការសន្សំប្រាក់ ជាមួយអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រហូតដល់ទៅ 3.7% ក្នុងមួយឆ្នាំ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់ សាខាធនាគារ ឈីហ្វ តាមរយ:ទូរស័ព្ទលេខ៖

* 023 900 878 (ទីស្នាក់ការកណ្តាល, Head Office)
* 023 900 879 (សាខាព្រះនរោត្តម, Preah Norodom Branch)
* 023 212 878 (សាខាផ្សារអូឡាំពិក, Olympic Branch)
* 023 230 488 (សាខាច្បារអំពៅ, Chbar Ampov Branch)។

លោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនង តាមរយៈ info@chiefbank.com.kh ឬចូលទៅកាន់ www.chiefbank.com.kh៕