(ភ្នំពេញ)៖ គិតមកទល់ពេលនេះមានកីឡាករចំនួន ១៣នាក់ដែលរកបានគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេជាបណ្តោះអាសន្ន ក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន លើកទី១៥ ឆ្នាំ២០២១ ថ្នាក់ខេត្ត កន្លងមកបាន ២សប្តាហ៍មកនេះ។

១៖ កីឡាករ ផាន សុផេន ពាក់លេខ១០ របស់ខេត្តឧត្តរមានជ័យ រកបាន ៥គ្រាប់
២៖ កីឡាករ ថា គ្រីយ៉ា ពាក់លេខ៣៣ របស់ ស.ស.យ.ក ខេត្តបាត់ដំបង រកបាន ៥គ្រាប់
៣៖ កីឡាករ លី ម៉ាក់ណូ ពាក់លេខ៧ របស់ភ្នំពេញហ្គាឡាក់សុី រកបាន ៤គ្រាប់
៤៖ កីឡាករ វុធ ដេវីត ពាក់លេខ១១ របស់ ស.ស.យ.ក ខេត្តបាត់ដំបង រកបាន ៣គ្រាប់
៥៖ កីឡាករ តាក លីមទី ពាក់លេខ២២ របស់មន្ទីរ អយក ខេត្តកំពង់ចាម រកបាន ៣គ្រាប់
៦៖ កីឡាករ គីន សៀវម៉ង ពាក់លេខ៩ របស់កងរាជអាវុធហត្ថ ខេត្តកំពង់ធំ រកបាន ២គ្រាប់
៧៖ កីឡាករ យូ សុះហ្វា ពាក់លេខ៧ របស់ មន្ទីរ អយក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ រកបាន ២គ្រាប់
៨៖ កីឡាករ យូ ទះ ពាក់លេខ៨ របស់ មន្ទីរ អយក ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង រកបាន ២គ្រាប់
៩៖ កីឡាករ ទេព សើហ្វីអុី ពាក់លេខ១១ របស់ មន្ទីរ អយក ខេត្តកែប រកបាន ២គ្រាប់
១០៖ កីឡាករ ហុឹម ការឹម ពាក់លេខ១២ របស់សូហ្វីយ៉ាប៉ៃលិន រកបាន ២គ្រាប់
១១៖ កីឡាករ ធី ភារ៉ា ពាក់លេខ១១ របស់មន្ទីរ អយក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ រកបាន ២គ្រាប់
១២៖ កីឡាករ នី យើនរ៉ម៉ាន់ ពាក់លេខ១១ របស់ មន្ទីរ អយក ខេត្តកំពត រកបាន ២គ្រាប់
១៣៖ កីឡាករ ចាន់ ឆៃយ៉ា ពាក់លេខ៨ របស់មន្ទីរ អយក ខេត្តកែប រកបាន ២គ្រាប់៕