(ភ្នំពេញ)៖ Fresh Studio ត្រៀមបម្រើអតិថិជនចាស់ថ្មីរបស់ខ្លួនក្នុងការផលិត TVC (Television Commercial), Video Rewiew, បទយកការណ៍(Video Feature), Product Photoshoot មានគុណខ្ពស់ ច្បាស់ល្អ និងផ្សព្វផ្សាយនៅនឹងកន្លែងតែមួយ។

បានន័យថា លោកអ្នកចង់ឲ្យព័ត៌មានពីសេវាកម្មទាំងឡាយរបស់លោកអ្នក ដូចជា ខុនដូទំនើប សណ្ឋាគារ បុរី ភោជនីយដ្ឋាន មន្ទីរព្យាបាល និងសមិទ្ធផលអគារលំនៅដ្ឋាន និងផលិតផលផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកអ្នកជាលក្ខណៈជា TVC (Television Commercial) បទយកការណ៍ (Video Feature), Product Photoshoot, ដើម្បីបានជ្រាបទៅដល់អតិថិជន ជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នក និងការផ្សព្វផ្យាយបានទូលំទូលាយ លើទីផ្សារនាឱកាសប្រកួតប្រជែងនេះ។

Fresh Studio មានអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយទេពកោសល្យយូរឆ្នាំលើកិច្ចការមួយនេះ ជាមួយកាមេរ៉ាទំនើប អ្នកជំនាញច្បាស់លាស់, អ្វីដែលពិសេសនោះបណ្តាញទូរទស្សន៍ Fresh News នឹងផ្សាយនូវផលិតផលទាំងនេះជូនលោកអ្នកដល់គ្រប់ទីកន្លែង និងចំគោលដៅដោយមិនធ្វើឲ្យលោកអ្នកចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកអ្នកឡើយ។

ការិយាល័យ Fresh Studio: Tel & Telegram: 096 6135 613 / 010 268 358.