(ភ្នំពេញ)៖ សម្រាប់ការជាវកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពឈុត៤គ្រាប់ តម្លៃ១៩៥ដុល្លារ, ២៤៥ដុល្លារ, ៣២៥ដុល្លារ និង៤២៩ដុល្លារ ពី Safe Home Technology អតិថិជន នឹងទទួលបាននូវការថែម ដោយឥតគិតថ្លៃដូចជាការតម្លើងជូន, សម្រាប់ផ្ទុកទិន្នន័យ, ដុំភ្លើង, ខ្សែកាមេរ៉ា, ខ្សែបញ្ចេញរូបភាព HDMI / VGA, គ្រាប់កឹប BNC / DC ព្រមទាំងមានការធានា រយៈពេលពេញ១ឆ្នាំទៀតផង។

banner

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ផ្នែកបំរើអតិថិជន៖ ០២៣ ៨៨៥ ៣៦៩/ ០៧៧ ៥០៥ ៤០០/ ០៩៣ ៥០៥ ៤០០, Telegram /Line /Viber: ០៧៧ ៥០៥ ៤០០ និង E-mail: [email protected]

Safe Home Technology មានទីតាំង នៅជិតស្តុបអាងទឹកអូរទ្បាំពិច #168D, St. 215 (Nehru Blvd), Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh៕ ចុចទីនេះ ដើម្បីឃើញទីតាំងហាង https://goo.gl/maps/JdvWpUzgrgT2