(ភ្នំពេញ)៖ ការណ៍ដែលមានឥណទានងាយស្រួល គឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សគ្រប់រូប ដើម្បីយកមកដោះស្រាយការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។

ឥណទាន ដែលងាយស្រួល ដែលលោកអ្នកគួរគិតដល់មុនគេនោះ គឺឥណទានពីធនាគារ ឈីហ្វ ពីព្រោះ ស្នើសុំឥណទាន ធនាគារ ឈីហ្វ ដេីម្បីប្រេីប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនតាមតម្រូវការ ពុំមានទ្រព្យធានាឡើយ។

លោកអ្នកអាចស្នើសុំឥណទានពុំមានទ្រព្យធានា ដេីម្បីប្រេីប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនតាមតម្រូវការ នៅធនាគារ ឈីហ្វ ចាប់ពីពេលនេះតទៅ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់ សាខាធនាគារ ឈីហ្វ តាមរយៈ

*023 900 878 (ទីស្នាក់ការកណ្តាល, Head Office)
*023 900 879 (សាខាព្រះនរោត្តម, Preah Norodom Branch)
*023 212 878 (សាខាផ្សារអូឡាំពិក, Olympic Branch)
*23 230 488 (សាខាច្បារអំពៅ, Chbar Ampov Branch)

ទំនាក់ទំនងមកកាន់
* info@chiefbank.com.kh
* www.chiefbank.com.kh