(ភ្នំពេញ)៖ ក្តីសុបិនកាន់តែធំ ឈ្នះកាន់តែច្រើន! អ្នកឈ្នះបន្ទាប់អាចជាអ្នក ជាមួយរង្វាន់លុយសុទ្ធ ៩០,០០០ដុល្លារ នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

banner

អ្នកអាចទិញផ្ទះថ្មី! ឡានថ្មី! សម្លៀកបំពាក់ថ្មីៗ ! អាហារឆ្ងាញ់ៗដែលអ្នកចូលចិត្ត និងសាលារៀនល្អៗសម្រាប់កូនជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកផងដែរ!
ជីវិតពោរពេញដោយសំណាង អ្នកអាចស្វែងរកសំណាងរបស់អ្នកក្នុង កម្មវិធី ឈ្នះលុយសុទ្ធ ១០,០០០ដុល្លារ រៀងរាល់ថ្ងៃពីសែលកាត! អ្នកឈ្នះបន្ទាប់អាចជាអ្នក! តោះ នៅចាំអីទៀត?
ផ្ញើសារ ឬតេទៅលេខ 8888 រួច
* ចុចលេខ 1 ដើម្បីចូលរួមលេងរាល់ថ្ងៃ
* ចុចលេខ 2 ដើម្បីចូលរួមលេងថ្ងៃនេះ
តោះ! ចាប់យកសំណាងរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!

តាមដានការចាប់រង្វាន់ ផ្សាយផ្ទាល់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN និងហ្វេសប៊ុក CTN TV វេលាម៉ោង 7 ល្ងាច ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ មានការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅលើ YouTube Channel របស់ Cellcard៕