(ភ្នំពេញ)៖ សម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្មីនាថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ Fresh News Plus សូមលើកយកនូវគតិបណ្ឌិតថ្មីទាំង ៥ ឃ្លាថ្មីៗទៀត ដែលរួមមានដូចតទៅ៖

banner

១៖ កុំទម្លាប់បង្អាប់គេ ហើយលើកខ្លួនឯង គេស្អប់ផង បាបផង មានពៀរវេរាផង កើតជាតិណាៗ សម្បូរសត្រូវ (ព្រះភិក្ខុ គូ សុភាព)។

២៖ អ្វីដែលល្អបំផុត គឺពិបាកបំផុត កុំសង្ឃឹមងាយពេក (សុភាសិតអាមេរិក)។

៣៖ ញើសមិនស្រក់ដល់ដី កុំសង្ឃឹមថាមានបាន (សុភាសិតចិន)។

៤៖ អ្វីគ្រប់យ៉ាង វានឹងដើរមករកមនុស្សដែលពូកែស៊ូទ្រាំពុះពារ (សុភាសិតអង់គ្លេស)។

៥៖ គួរយកការញញឹម មកជំនួសការក្រេវក្រោធ (សុភាសិតជប៉ុន)៕