(ភ្នំពេញ)៖ Order Now ! កម្ម៉ង់ភ្លាមៗបានភ្លេត ! សេវាដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងតែម្ដង

banner

រសជាតិធានាថាជក់ចិត្ត ឈ្ងុយៗ ឆ្ងាញ់ៗ ក្ដៅៗ មានច្រើនមុខតាមតម្រូវការ៖
* នំខេកចេក
* នំប៉័ងហតដក
* នំបុ័ងឈីស
* នំប៉័ងដុតខ្ទឹម
ព្រមទាំងនំផ្សេងៗទៀត

Tel: 098 628 628
Telegram: @danycakeflower