(ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់អតិថិជនចុះឈ្មោះភ្ជាប់ INTERNET Metfone WiFi ឱ្យមានភាពងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងជម្ងឺកូវីដ១៩ ឥឡូវនេះអតិថិជនអាចចុះឈ្មោះភ្ជាប់ INTERNET Metfone WiFi តាមទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលយូរត្រឹមតែមួយនាទីរួចជាការស្រេច ។

banner

លើសពីនេះអតិថិជនក៏អាច ពិនិត្យមើល និងតាមដានដោយផ្ទាល់ចំពោះដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដែលអតិថិជនបានចុះឈ្មោះបានផងដែរ។

លោកអ្នកអាចចុះឈ្មោះបានយ៉ាងងាយស្រួល ដោយគ្រាន់តែអនុត្តន៍តាមការណែនាំ ដូចខាងក្រោមនេះ៖

* ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ របស់ https://www.metfone.com.kh
* ចុចយកភាសាខ្មែរ
* ចុចលើពាក្យ “Internet”
* ចុចលើពាក្យ “Register FTTH”
* បន្ទាប់មក ធ្វើការជ្រើសរើសកញ្ចប់តម្លៃណាមួយដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត
* រួចហើយចុចលើពាក្យ ទិញ នឹងបំពេញព័ត៌មានលំអិតរបស់លោកអ្នក ដូចជា
* ឈ្មោះ លេខទូរស័ព្ទ អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន
* រួចហើយចុចលើប្រអប់ I’m not a robot
* បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យ ចុះឈ្មោះ រួចជាការស្រេច
* លោកអ្នក នឹងទទួលបានសារបញ្ជាក់ ថាការចុះឈ្មោះរបស់លោកអ្នកទទួលបានជោគជ័យ
* លោកអ្នកក៏អាចតាមដានដំណើរការ នៃការចុះឈ្មោះរបស់លោកអ្នកបានផងដែរ
មិត្តហ្វូននាំមកជូនលោកអ្នកនូវសេវាអ៊ីនធឺណិតវ៉ាយហ្វាយឈានមុខគេនៅកម្ពុជា៕

ព័ត៌មានលម្អិត ក្នុងការចុះឈ្មោះ លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ៖ 0976 197 197 / 0976 097 097 ឬ អាចអនុវត្តតាមរយៈវីដេអូគំរូខាងក្រោម៖
https://web.facebook.com/MetfoneInternetOfficial/videos/803855167036251