(ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីប្រារព្ធខួប ៣០ឆ្នាំ របស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ធនាគារបានផ្តល់ជូនកាដូ យ៉ាងពិសេសសម្រាប់អតិថជន ដែលមានគម្រាងបើកគណនីសំច័យ និងធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗជាមួយធនាគារ កាណាឌីយ៉ា។

banner

លោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំជាច្រើន សរុបទឹកប្រាក់រហូតដល់ជាង ៥០០លានរៀល រួមមាន៖

* ខុនដូអូឡាំព្យាទំនើប ១រង្វាន់ ដែលមានតម្លៃជាង ១៤ម៉ឺនដុល្លារ
* ឡានម៉ាក Ford Eco Sport 2021 ចំនួន ១រង្វាន់
* ម៉ូតូ Honda Dream 2021 ចំនួន ១រង្វាន់
* ប័ណ្ណត្រួតពិនិត្យសុខភាព ៦០០ដុល្លារ នៅ Olympia Intercare Medical Center ចំនួន ៥ រង្វាន់
* ប័ណ្ណទឹកប្រាក់ ១៥០ដុល្លារ ពីហាង Pandora & Bering ចំនួន ២២រង្វាន់
* ប័ណ្ណទឹកប្រាក់ ៨០ដុល្លារ សម្រាប់ការកម្សាន្តលម្ហែ នៅ Coconut Park និងរង្វាន់ជាច្រើនផ្សេងទៀត។
* ការផ្តល់ជូននេះផុតកំណត់នៅ ថ្ងៃទី៣១ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០២១។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម ២៤ ម៉ោងរបស់យើងតាមរយៈលេខ ០២៣ ៨៦៨ ២២២ ឬមកកាន់សាខាដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។
លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត៕

* គេហទំព័ររបស់យើង: https://smarturl.it/openwinpr