(ភ្នំពេញ)៖ រីករាយប្រូម៉ូសិនបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ! ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះ ១០% រហូតដល់ ៥០% ពីក្រុមហ៊ុន Midea ជាមួយនឹងដៃគូសហការណ៍តាមរយៈ Shopping អនឡាញ។

banner

ការផ្តល់ជូន ធ្វើឡើងតាមការឡាយផ្ទាល់នៅលើ Page Midea Cambodia នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ចាប់ពីម៉ោង ១២៖០០ថ្ងៃត្រង់ រហូតដល់១៖០០។ Midea តែងតែគិតគូរចំបងទៅដល់អតិថិជន និងតំរូវការផ្ទាល់របស់អតិថិជន។

សូមបញ្ជាក់ថា ពី Midea ទទួលបាន ការចុះតម្លៃ 10%-50% តាមម៉ូតផលិតផល និងបន្ថែមផ្តល់ជូនកាដូពិសេសរហូតដល់អស់ពីស្តុក និងមានផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនង 085 248 777 / 012 46 22 24 ៕

សូមចុចត្រង់នេះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

* Facebook: https://bit.ly/2Yr6Ark
* Telegram: https://bit.ly/3tn1isk
* Instagram: https://bit.ly/3h4gVQt
* YouTube: https://bit.ly/2Ymrgk5
* Telegram Group Midea&Toshiba: (https://bit.ly/3BL9NQX)
* Tinh Tinh shopping : 099 929 214/0966 888507
* SmileShop : En&Kh:(095 333 003/016 990 145/0718 882 218) CN: 070 963 640
* Dola Mall : 087 782 111/0974 415 658
* LaRue : 095 260 222
* L192 : 016 955 505/085 955 505/066 955 505
* Piik Mall :017738505 / 078500826
* SuperApp(Wow Now) : 085 809 809
* SmartPanda : 096 42 20 485
* J-Toa : 069881234 /078777438
* Loda : 085520765 / 099 691 906
* V-TENH : 010861096
* Kofulon: 087221422
* Prak SokLeap electronic: 070946939
* Epasar Cambodia : 087 628 628 /
* Facebook (https://bit.ly/2Yr6Ark)