(ភ្នំពេញ)៖ វិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកជាមួយធនាគារ ឈីហ្វ នឹងមានសុវត្ថិភាព និងទំនុកចិត្ត ដោយអត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង ជាប្រាក់រៀល និងប្រាក់ដុល្លារ។

banner

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់ សាខាធនាគារ ឈីហ្វ តាមរយៈ៖

១៖ ទីស្នាក់ការកណ្តាល ទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ 023 900 878។
២៖ សាខាព្រះនរោត្តម ទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ 023 900 879។
៣៖ សាខាផ្សារអូឡាំពិក ទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ 023 212 878។
៤៖ សាខាច្បារអំពៅ ទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ 023 230 488។
តាមរយៈអ៉ីម៉ែល [email protected], www.chiefbank.com.kh