(ភ្នំពេញ)៖ វីឡាភ្លោះស្អាតៗណាស់! ទិញភ្លាមចូលនៅភ្លាម! ក្នុងពេលឱកាសនេះ បុរី ឡុងនី បានប្រកាសលក់ជូនវីឡាកូនកាត់ស្អាតៗ នៅតម្លៃល្អត្រឹមតែ ១៧៥,០០០ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ។

banner

ក្រៅអំពីវីឡាភ្លោះ ក៏មាននៅវីឡាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដូចជា វីឡាកូនកាត់ វីឡាឃ្វីន និងវីឡាឃីង ផ្ទះនីមួយៗសុទ្ធតែមានគុណភាព និងភាពស្រស់ស្អាត ទាក់ទាញ ពិសេស ទីតាំងនៃគំរោងជាប់នឹងផ្លូវធំ៥០ម៉ែត្រ និង៦០ម៉ែត្រ និងកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ និងចំនុចពិសេសជាច្រើនទៀត៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ ឬ Telegram តាមរយៈ៖
* 011/010 881158
* 012/093 642 333
* 017/098 782 777