(ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីអបអរសាទរ ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ បុរី មេគង្គលែន ផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេស ជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់១២% និងកម្មវិធីពិសេសៗ ជាច្រើនទៀត សម្រាប់គម្រោងធំទី៣ គម្រោងមេគង្គ ស៊ីធី។

banner

ការផ្ដល់ជូននេះ រួមមាន៖ បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់១២%ភ្លាមៗ, រំលស់ប្រចាំខែ ត្រឹមតែ៤០០ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ, បង់ដំណាក់កាល២៤ខែ ឥតការប្រាក់ និងសម្ភារផ្ដល់ជូនជាច្រើន។

សូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម ០៦១ ៩៥៥ ៩៩៩ ឬក៏ Telegram: t.me/mekongland៕