(ភ្នំពេញ)៖ សូមអញ្ជើញទៅទស្សនា វីឡាភ្លោះស្អាតៗ ដែលអាចទិញភ្លាមចូលនៅភ្លាម ពីបុរី ឡុង នី ដោយក្នុងពេលឱកាសនេះ បុរីលក់ជូនវីឡាកូនកាត់នៅតម្លៃល្អត្រឹមតែ ១៧៥,០០០ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ។

banner

ក្រៅអំពីវីឡាភ្លោះ បុរី ឡុង នី ក៏មាននៅវីឡាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដូចជា វីឡាកូនកាត់ វីឡាឃ្វីន និងវីឡាឃីង ផ្ទះនីមួយៗសុទ្ធតែមានគុណភាព និងភាពស្រស់ស្អាត ទាក់ទាញ ពិសេស ទីតាំងនៃគំរោងជាប់នឹងផ្លូវធំ៥០ម៉ែត្រ និង៦០ម៉ែត្រ និងកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ និងចំណុចពិសេសជាច្រើនទៀត៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ ឬ Telegram ដែលមានលេខ៖

* 011/010 881158
* 012/093 642 333
* 017/098 782 777 ៕