(ភ្នំពេញ)៖ កម្មវិធី គិតគូសុខភាពអតិថិជនជាចំបង ប្រូម៉ូសិនពិសេស «ការបញ្ជាទិញតាមរយៈអនឡាញ» ពី Toshiba និងដៃគូសហការ shopping online អតិជនទាំងអស់ នឹងទទួលបានកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនដ៏ភ្ញាក់ផ្អើល រហូតដល់៤៥% ជាមួយកាដូដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់។

banner

លោកអ្នកនឹងទទួលបាន ការបញ្ចុះតំលៃដ៏ពិសេស ចំណេញលើសពីចំណេញ ថែមត្រឹមតែ១.៩០ដុល្លារ និងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ផលិតផលជាច្រើន តាមរយៈការឡាយផ្ទាល់ នៅលើ Facebook page Toshiba Cambodia នៅថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ចាប់ពីវេលាម៉ោង០៦៖៣០នាទី។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនង៖ ០៨៥ ២៤៨ ៧៧៧។ សូមចុចត្រង់នេះ ដើម្បីចូលគ្រុប និងស្វែងយល់ពីផលិតផលរបស់Toshiba៖
🟦
Facebook (https://www.facebook.com/ToshibaCambodia8)
🟩Telegram (https://t.me/ToshibaCambodia)
🟥Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCSPsc_9ZNSukG-rvLyQuE0A)
🟨Instagram (https://www.instagram.com/toshiba__cambodia/)
🟪Telegram Group (Midea&Toshiba (https://t.me/MideaToshibaCambodia))

* Tinh Tinh shopping : 099 929 214/0966 888507
* SmileShop : En&Kh:(095 333 003/016 990 145/0718 882 218) CN: 070 963 640
* Dola Mall : 087 782 111/0974 415 658
* LaRue : 095 260 222
* L192 : 016 955 505/085 955 505/066 955 505
* Piik Mall :017738505 / 078500826
* SuperApp(Wow Now) : 085 809 809
* SmartPanda : 096 42 20 485
* J-Toa : 069881234 /078777438
* Loda : 085520765 / 099 691 906
* V-TENH : 010861096
* Kofulon: 087221422
* Prak SokLeap electronic: 070946939
* Epasar Cambodia : 087 628 628

សូមបញ្ជាក់ថា ប្រូម៉ូសិនបញ្ចុះរហូតដល់៤៥% បូកបន្ថែម១.៩០ដុល្លារ នឹងទទួលបានម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុកBL-70PR2RKH តំលៃពេញ៧០ដុល្លារមួយភ្លាមៗ។ ឱកាសពិសេសមួយនេះ មានត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១៕