(ភ្នំពេញ)៖ Chief Easy ជាកម្មវិធីកម្ចីប្រាក់ខ្នាតតូចបែបឌីជីថល របស់ធនាគារ ឈីហ្វ មានតំបូងគេនៅកម្ពុជា បានដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការហើយ ចាប់ពីដើមខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ អតិថិជនអាចទទួលបានវិធីងាយស្រួលបំផុត ក្នុងការស្នើសុំប្រាក់កម្ចី គ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា។

banner

សូមធ្វើការទាញយកកម្មវិធី Chief Easy តាមរយៈQR Code/Link App Store : https://apple.co/3A1kXzD Google Play : https://bit.ly/2WrWBkK
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងទៅកាន់សាខាធនាគារ ឈីហ្វ តាមរយៈ 089 900 878 010 900 878 097 9 900 878 Email: [email protected], Website: www.chiefbank.com.kh ៕