(ភ្នំពេញ)៖ លោកអ្នកចំណាយត្រឹមតែ $2.5 ប៉ុណ្ណោះ នឹងទទួលបានកូដផ្សងសំណាងរហូតដល់ 50 កូដ។ ចុច *8889*1# ឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានតម្លៃពិសេសនេះ។

banner

ផ្តល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃទី21 ខែតុលា ម៉ោង 12:00 យប់ ដល់ថ្ងៃទី24 ខែតុលា ម៉ោង 11:59 យប់! តេកាន់តែច្រើន ឱកាសឈ្នះកាន់តែច្រើន។

តាមដានការចាប់រង្វាន់ ផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN និងហ្វេសប៊ុកផេក CTN TV រៀងរាល់ថ្ងៃ នៅម៉ោង 6:50 ល្ងាច និងផ្សាយឡើងវិញនៅលើ YouTube របស់ Cellcard ៕