(ភ្នំពេញ)៖ កាន់តែពិសេស LG Brandshop បន្ថែមជូនម៉ូឌែលមួយចំនួនទៀតជាមួយប្រូម៉ូសិន Black Friday ដែលលក់បញ្ចុះតម្លៃនៅគ្រប់សាខាទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ដែលរួមមានផលិតផលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចជាច្រើនប្រភេទ ដែលលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសបាន ជាមួយនឹងចំនួនផលិតផល មានកំណត់។

banner

សូមបញ្ជាក់ ការផ្ដល់ជូននេះមិនរាប់បញ្ចូល LG Brandshop សាខាខេត្តកំពង់ធំ សាខាខេត្តកំពង់ចាម និងសាខាខេត្តបាត់ដំបងឡើយ។ ទំនាក់ទំនង៖ ០១៦ ៨៨៨ ០២៩, ០១២ ៤៤៤ ០៥១៕