(ភ្នំពេញ)៖ រួសរាន់ឡើង! ជាមួយការប្រូម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ (១២.១២) ពី Toshiba និងដៃគូសហការ ដោយរាល់ការបញ្ជារទិញតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ អតិថិជននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ និងកាដូជាច្រើនសន្ធឹសន្ធាប់។ ប្រមូសិនពិសេសនេះ នឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។

banner

រាល់ការបញ្ជាទិញតាមរយៈអនឡាញ ពី Toshiba និងដៃគូសហការ ដោយជាវតាមរយៈ App online shopping មានដូចជា៖
Tinh Tinh shopping, SmileShop, Dola Mall, LaRue, L192, Piik Mall, SuperApp, J-Toa, Loda, V-TENH, Prak SokLeap electronic, Kofulon, Epasar Cambodia អតិជនទាំងអស់នឹងទទួលបានកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនដ៏ភ្ញាក់ផ្អើល ជាមួយកាដូដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់។

រាល់ការជាវនូវទំនិញប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អតិថិជន ពិតជាចាំបាច់ណាស់ ពិសេសក្នុងបរិបទនៃជំងឺកូវីដ១៩ អតិថិជនមិនចង់ចេញក្រៅ ហើយដើម្បីទិញទំនិញតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប្រកបដោយទំនុកចិត្ត អស់បារម្ភ និងកាន់តែងាយស្រួល កុំភ្លេចទិញតាមរយៈ TOSHIBA ដោយមានការបញ្ចុះតំលៃ និងទទួលបានការថែមជូនកាដូជាច្រើនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ និងផ្តល់ជូនការធានាយ៉ាងច្បាស់លាស់ពី TOSHIBA Cambodia និងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរ៕

សម្រាប់ពត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនង 085 248 777, 012 46 22 24 ឬចូលទៅកាន់ Link ខាងក្រោម៖

* https://www.facebook.com/ToshibaCambodia8)Facebook (https://www.facebook.com/ToshibaCambodia8
* https://t.me/ToshibaCambodia)Telegram (https://t.me/ToshibaCambodia
* https://www.youtube.com/channel/UCSPsc_9ZNSukG-rvLyQuE0A)Youtube * https://www.youtube.com/channel/UCSPsc_9ZNSukG-rvLyQuE0A
🟨* https://www.instagram.com/toshiba__cambodia/)Instagram
* https://www.instagram.com/toshiba__cambodia/)🟪Telegram Group (Midea&Toshiba * https://t.me/MideaToshibaCambodia))
* Tinh Tinh shopping : 099 929 214/0966 888507
* SmileShop : En&Kh:(095 333 003/016 990 145/0718 882 218) CN: 070 963 640
* Dola Mall : 087 782 111/0974 415 658
* LaRue : 095 260 222
* L192 : 016 955 505/085 955 505/066 955 505
* Piik Mall :017738505 / 078500826
* SuperApp(Wow Now) : 085 809 809
* J-Toa : 069881234 /078777438
* Loda : 085520765 / 099 691 906
* V-TENH : 010861096៕
📍Kofulon: 087221422
📍Prak SokLeap electronic: 070946939
📍Epasar Cambodia : 087 628 628