(ភ្នំពេញ)៖ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់ 12.12! «ការបញ្ជាទិញតាមរយៈអនឡាញ» ពី Midea និងដៃគូសហការដ៏ធំតាមរយៈ App online shopping មានដូចជា : Tinh Tinh shopping / SmileShop / Dola Mall / LaRue / L192 / Piik Mall / SuperApp /J-Toa / Loda / V-TENH / Prak SokLeap electronic / Kofulon / Epasar Cambodia អតិជនទាំងអស់នឹងទទួលបានកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនដ៏ភ្ញាក់ផ្អើល ជាមួយកាដូដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។

banner

ចង់ទិញតាមអនឡាញ នៅបរិបទកូវីដ១៩ ប៉ុន្តែគ្មានទំនុកចិត្ត អស់បារម្ភ និងកាន់តែងាយស្រួល ចង់ទិញអ៉ីវ៉ាន់តាមរយៈអនឡាញ Midea មានការបញ្ចុះតំលៃ ទទួលបានការថែមជូនកាដូជាច្រើនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ និងផ្តល់ជូនការធានាយ៉ាងច្បាស់លាស់ពី MIDEA Cambodia ។ មានផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ៕

ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនង៖

* 085 248 777 / 012 46 22 24
* Facebook: https://bit.ly/2Yr6Ark
* Telegram: https://bit.ly/3tn1isk
* Instagram: https://bit.ly/3h4gVQt
* YouTube: https://bit.ly/2Ymrgk5
* Telegram Group Midea&Toshiba: (https://bit.ly/3BL9NQX
* Tinh Tinh shopping : 099 929 214/0966 888507
* SmileShop : En&Kh:(095 333 003/016 990 145/0718 882 218) CN: 070 963 640
* Dola Mall : 087 782 111/0974 415 658
* LaRue : 095 260 222
* L192 : 016 955 505/085 955 505/066 955 505
* Piik Mall :017738505 / 078500826
* SuperApp(Wow Now) : 085 809 809
* J-Toa : 069881234 /078777438
* Loda : 085520765 / 099 691 906
* V-TENH : 010861096
* Kofulon: 087221422
* Prak SokLeap electronic: 070946939
* Epasar Cambodia : 087 628 628