(កូរ៉េ)៖ សិល្បករ-សិល្បការិនី ក្នុងវិស័យ K-POP ត្រូវបានគេមើលឃើញថា កាន់តែមានចំនួនអ្នកតាមដានច្រើនឡើងៗ នៅក្នុងបណ្តាញសង្គម Instagram ខណៈអ្នកគាំទ្រទូទាំងពិភពលោក និយមតាមដានតារាក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគេ តាមរយៈបណ្តាញសង្គមមួយនេះ។ នេះជាការ បង្ហាញជូននូវលទ្ធផលសរុប ដោយចង់ដឹងថា តារាណាខ្លះដែល ស្ថិតនៅក្នុងវិស័យ មានចំនួន Follower ច្រើនជាងគេ?

១០៖ Jin និង J-Hope (BTS)
ពេលនេះមានអ្នក Follow ចំនួន ២៥,៧លាននាក់

០៩៖ Cha Eun Woo (ASTRO)
ពេលនេះមានអ្នក Follow ចំនួន ២៥,៨លាននាក់

០៨៖ Jackson Wang (GOT7)
ពេលនេះមានអ្នក Follow ចំនួន ២៦,៦លាននាក់

០៧៖ Jimin (BTS)
ពេលនេះមានអ្នក Follow ចំនួន ២៧,១លាននាក់

០៦៖ Jungkook (BTS)
ពេលនេះមានអ្នក Follow ចំនួន ២៩,១លាននាក់

០៥៖ V (BTS)
ពេលនេះមានអ្នក Follow ចំនួន ៣០,៩លាននាក់

០៤៖ Rosé (BLACKPINK)
ពេលនេះមានអ្នក Follow ចំនួន ៥៣,៦លាននាក់

០៣៖ Jisoo (BLACKPINK)
ពេលនេះមានអ្នក Follow ចំនួន ៥៣,៩លាននាក់

០២៖ Jennie (BLACKPINK)
ពេលនេះមានអ្នក Follow ចំនួន ៦០,៣លាននាក់

០១៖ Lisa (BLACKPINK)
ពេលនេះមានអ្នក Follow ចំនួន ៧១,៣លាននាក់៕