(ភ្នំពេញ)៖ ពិតជាមិនគួរឱ្យជឿ និងអស្ចារ្យណាស់ គ្រាន់ចូលដើមខែមករា ឆ្នាំ២០២២ មិនទាន់ស្រួលបួលផង អតិថិជនកំពូលសំណាង ៦រូប បានគាស់ក្រវិលកំប៉ុង ឈ្នះរថយន្ត FORD Ranger ថ្មីស្រឡាងពីស្របៀរឈ្ងុយឆ្ងាញ់ កម្រិតពិភពលោក GANZBERG ជាបន្តបន្ទាប់។

អ្នកដែលឈ្នះរថយន្តទី៨៥ បានទៅលើអតិថិជននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ, រថយន្តទី៨៦ បានទៅលើអតិថិជននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ, រថយន្តទី៨៧ បានទៅលើអតិថិជននៅខេត្ត
សៀមរាប, រថយន្តទី៨៨ បានទៅលើអតិថិជននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ, រថយន្តទី៨៩ បានទៅលើអតិថិជននៅខេត្តកណ្តាល និងរថយន្តទី៩០ បានទៅលើអតិថិជននៅ ខេត្តសៀមរាប។ រង់ចាំមើលវេលាបន្តទៀតថានឹងមានអតិថិជនណាបន្តទៀត ដែលក្លាយជាម្ចាស់រថយន្ត Ford និងម៉ូតូ YAMAHA Fz។

ពិសាស្រាបៀរ ហ្គេនស៍បឺគរសជាតិពិត រសជាតិដើម ឈ្ងុយឆ្ងាញ់លើសពីស្រាបៀរធម្មតា ថែមទាំងឈ្នះរង្វាន់យក្សរថយន្តថ្មី Ford Ranger ១០០គ្រឿង និងម៉ូតូធំ Yamaha FZ ២,០០០គ្រឿង ព្រមទាំងឈ្នះរង្វាន់លុយ ១,៥០០ដុល្លារ ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ និងស្រាបៀរ ហ្គេនស៍បឺគច្រើនរង្វាន់ទៀត។

អ្នកលក់ស្រាបៀរ ហ្គេនស៍បឺគដល់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ នឹងទទួលបានរង្វាន់ផងដែរជាស្រាបៀរ ហ្គេនស៍បឺគ។ រង្វាន់យក្សស្រាបៀរ ហ្គេនស៍បឺគ ផ្តល់ឲ្យឈ្នះទាំងអ្នកលក់ទាំង អ្នកទិញ។ រង្វាន់ជាច្រើនពីស្រាបៀរ GANZBERG កំពុងស្ថតិនៅលើទីផ្សាក្បែរដៃរបស់លោកអ្នក។ រាល់តិថិជនដែលមានសំណាងងឈ្នះរង្វាន់ពីស្រាបៀរ Ganzberg សូមរក្សាទុកទាំងក្រវិល នឹងសំបកកំប៉ុងដើម្បីប្តូរយករង្វាន់៕