(ភ្នំពេញ)៖ Safe Home នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានប្រកាសពីការផ្តល់ជូនតម្លៃពិសេសប្រចាំខែមករា លើការទិញកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព។ នេះបើតាមការជូនដំណឹងដែលបណ្តាញ Fresh News Plus ទទួលបាន។

banner

ត្រូវការក្រុមហ៊ុន ដែលមានជាងជាបុគ្គលិកផ្ទាល់ មានជំនាញច្បាស់លាស់ មានភាពទំនួលខុសត្រូវជាមួយនឹងរចនាបថស្អាត ដើម្បីជៀសវាងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន យកជាងពីខាងក្រៅ ធ្វើជូនដោយគ្មានទំនួលខុសត្រូវ និងសេវាកម្មសូមជ្រើសរើសនៅទីនេះ។

Safe Home ទទួលចែកចាយនូវផលិតល្អបំផុត ពីរោងចក្រផ្ទាល់។ លោកអ្នកអាចអញ្ចើញ ទៅធ្វើការតេស្តសាកល្បងពីកម្រិតរូបភាពបាន។ តម្លៃពិតជាសំខាន់ តែអ្វីដែលកាន់តែសំខាន់ជានេះទៀតគឺ សេវាកម្ម គុណភាព និងទំនុកចិត្ត។

រាល់ការជាវជាឈុត អតិថិជននឹងទទួលបាននូវការ Free ដូចជា៖ ការតំឡើងដោយឥតគិតថ្លៃ, Hard disk, Power Supply, ខ្សែកាមេរ៉ា, ខ្សៃ HDMI/VGA, ក្បាលBNC, DDNS/Cluod IP សម្រាប់មើលតាមទូរសព្ទ ជាមួយការធានាពេញ១ឆ្នាំ។

ព័ត៌មានលម្អិត ទាក់ទងតាមទូរសព្ទលេខ៖ 023 885 369, 077 505 400, 093 505 400, Telegram / Line / Viber :077 505 400 ឬ E-mail [email protected] និងទៅកាន់អាសយដ្ឋាន នៅជិតស្តុបអាងទឹកអូរទ្បាំពិច #168D, St. 215 (Nehru Blvd), Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh ៕

ចុចទីនេះដើម្បីស្វែងរកទីតាំងហាង https://goo.gl/maps/JdvWpUzgrgT2