(ភ្នំពេញ)៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែមករា លោកអ្នកអាចចូលរួមកម្មវីធីឈ្នះរង្វាន់ពី Midea តាមរយៈការផុសវីដេអូ និងរូបភាព ដែលមានផលិតផលរបស់ Midea ហើយបូកជាមួយ hashtag #cookingforloveCookingwithlove និង @mideacambodia  នៅលើ TikTok Midea Cambodia ។

TikTok Midea Cambodia មានតំណភ្ជាប់ https://vt.tiktok.com/ZSeXAXr33/ ។ ផុសកាន់តែច្រើន មានអ្នកឡាយកាន់តែច្រើន អត្រាឈ្នះរង្វាន់កាន់តែខ្ពស់។

ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនង 085 248 777 / 012 46 22 24 ៕

សូមចុចត្រង់នេះ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

* Facebook (https://bit.ly/2Yr6Ark)
* Telegram (https://bit.ly/3tn1isk)
* Instagram (https://bit.ly/3h4gVQt)
* YouTube (https://bit.ly/2Ymrgk5)
* Telegram Group Midea&Toshiba (https://bit.ly/3BL9NQX)