(ភ្នំពេញ)៖ បុរីមនោរម្យព្រែកតាទែន គឺជាគម្រោងទីក្រុងរណបមួយ នៅក្នុងផ្ទៃដីសរុបជាង ២០០ហិចតា ក្រុមហ៊ុន B&BM Develompment Co,Ltd បានបង្កើតបុរីមនោរម្យព្រែកតាទែននេះឡើង សម្រាប់ចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យលំនៅឋាននៅកម្ពុជា និងសម្រាប់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យម និងទាប។

សម្រាប់នៅក្នុងគម្រោងទាំងមូលនេះផងដែរ មានលក់ជាប្រភេទផ្ទះជាច្រើនដូចជា ផ្ទះអាជីវកម្ម ឬផ្ទះល្វែងប្រភេទ១ ប្រភេទ២ និងប្រភេទទី៣ ចំនែកឯវីឡាវិញមានដូចជា វីឡាកូនកាត់ (អេ) វីឡាកូនកាត់ ប៊ី វីឡាទោលប្រភេទ១ និង វីឡាទោលប្រភេទ២។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទទាំង ៣សាខា គឺ៖ 012 43 22 05/ 015 43 22 05/ 012 43 22 04 /016 43 22 04/ 092 43 22 06/ 098 43 22 06៕