(ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីអបអរសាទរ ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន ខាងមុខនេះ ផ្សារទំនើប ជីប ម៉ុង សែនសុខ មានប្រូម៉ូសិន ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ដែលមានការបញ្ចុះតំលៃជាច្រើនពីបណ្តាហាងនានា ក្នុងផ្សារទំនើប ជីប ម៉ុង សែនសុខ។

banner

1៖ ហាង Louisiana: បញ្ចុះតំលៃលើអាហារជាឈុត
2៖ Potato Corner - ចុះតំលៃ20% ( ឈុត 1-5)
3៖ Nature Republic - បញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ ៥0%
4៖ Bose បញ្ចុះតំលៃ15% សំរាប់មុខទំនិញមួយចំនួន
5៖ Ten11 បញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ 70%
6៖ Papa John's បញ្ចុះតំលៃលើអាហារជាឈុត
7៖ Scorpion: រាល់ការទិញទំនិញ នឹងទទួលបានដបទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតមួយ
8៖ Doozii: ចាប់ឆ្នោតយកអាំងប៉ាវ ថ្ងៃទី១ដល់ទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២
9៖ Pka K'nhey - បញ្ចុះតំលៃ25% ប្រសិនបើពិសារអាហារជាក្រុមលើសពី៤នាក់
10៖ Bong Crab - បញ្ចុះតំលៃ25% ប្រសិនបើពិសារអាហារជាក្រុមលើសពី៤នាក់
11៖ Steaklub - បញ្ចុះតំលៃ25% ប្រសិនបើពិសារអាហារជាក្រុមលើសពី៤នាក់
12៖ Misigga - បញ្ចុះតំលៃ25% ប្រសិនបើពិសារអាហារជាក្រុមលើសពី៤នាក់
13៖ Babymoov - បញ្ចុះតំលៃ20%
14៖ Ucare - បញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ 50%
15៖ Kfour - ចាប់ឆ្នោតយកអាំងប៉ាវ
16៖ Eyecare - បញ្ចុះតំលៃរហូតដល់ 50%
17៖ Supermarket បញ្ចុះតំលៃលើមុខទំនិញជាច្រើន
18៖ SWAN - បញ្ចុះតំលៃ20%
19៖ Simpl' Self - បញ្ចុះតំលៃ15%

បន្ថែមពីលើនេះ ក៏មានកម្មវិធីរីករាយ គឺកម្មវិធី លោតម៉ុងសាយ នៅផ្សារទំនើប ជីប ម៉ុង សែនសុខ ម៉ល នៅថ្ងៃទី29 ខែមករា ឆ្នាំ2022 វេលាម៉ោង10 ព្រឹក!
សូមអតិថិជនរីករាយ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិនពិសេសៗ ពីបណ្តាហាងផ្សារទំនើប ជីប ម៉ុង សែនសុខ! កុងស៊ីហ្វាឆាយ៕

សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់លីងខាងក្រោម៖
https://www.facebook.com/chipmongsensok 
https://www.facebook.com/ChipMongMalls