(ភ្នំពេញ)៖ សាកលវិទ្យាល័យខេមតិចផ្ដល់អាហារូបករណ៍ទេពកោសល្យស្ទែម (STEM Genius Scholarship) ចំនួន៥០កន្លែងដល់សិស្សានុសិស្សដែលទើបជាប់បាក់ឌុប រឺកំពុងស្វែងរកការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ។ ក្នុងនោះចំនួន៣៥កន្លែងសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររយៈពេល៤ឆ្នាំ និង១៥កន្លែងសម្រាប់ថ្នាក់សញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់រយៈពេល២ឆ្នាំ។ វគ្គសិក្សាថ្មីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះ។

ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៃអាហារូបករណ៍នេះមានជំនាញដូចជា វិស្វកម្មរ៉ូបូតនិងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យនិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត សន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត វិស្វកម្មសូហ្វវែរ ស្ថាបត្យកម្ម ការរចនាផ្នែកខាងក្នុង និងបច្ចេកវិទ្យាអប់រំជាដើម។

សម្រាប់ការសិក្សាទៅលើសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិស្វកម្ម មានជំនាញដូចជា វិស្វកម្មសូហ្វវែរ បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត កម្មវិធី AR/ VR អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីហ្គេម អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីទូរសព្ទ និងអភិវឌ្ឍន៍វេបសាយផងដែរ។

កាលបរិច្ឆេទនៃការផុតកំណត់ទទួលពាក្យ គឺនៅថ្ងៃទី០៤ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ដែលកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃនៃការប្រឡង (ភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតវិទ្យា) និងសម្ភាសន៍គឺនៅថ្ងៃទី០៩ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២។ ចំណែកឯការប្រកាសលទ្ធផល គឺនៅថ្ងៃទី១១ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២។
ដាក់ពាក្យតាមតំណភ្ជាប់៖ http://form.jotform.com/212209108193449 (http://form.jotform.com/212209108193449?fbclid=IwAR05AWk1Y3OYolVzM7kUirCnPQTwbGnS137nf8f75fE7EhSb3SDF9Ze3K24)
ទំនាក់ទំនងបន្ថែម៖ ០៧៨/ ០៨៦ ២១ ២១ ៨១
អ៊ីម៉េល : [email protected]
Telegram : https://t.me/camtech168
Facebook : https://www.facebook.com/CamTechUniversity
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/camtech-university/