(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន Midea មានការប្រម៉ូសិនដ៏ពិសេសសម្រាប់ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ ដោយមានការលក់បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់០ភាគរយ និងមានការផ្ដល់ជូនកាដូដោយឥតគិតថ្លៃ ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធប់ជូនដល់អតិថិជនផងដែរ ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។

សូមកុំឲ្យឱកាសដ៏ពិសេសនេះ កន្លងហួសឲ្យសោះ កម្មវិធីប្រម៉ូសិននេះ ចាប់ផ្តល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូត ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ នៅគ្រប់ដៃគូរសហការណ៍ លើបណ្តាញអនឡាញដ៏ល្បីៗជាច្រើន។
* មានសេវាដឹកជញ្ជូនរហ័ស និងគ្រប់ទីកន្លែង។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនង មកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ 085 248 777 / 012 46 22 24 ឬចុចខាងក្រោមនេះនេះសម្រាប់ពត៍មានផ្សេងៗ៖
* Facebook (https://bit.ly/2Yr6Ark)
* Telegram (https://bit.ly/3tn1isk)
* Instagram (https://bit.ly/3h4gVQt)
* YouTube (https://bit.ly/2Ymrgk5)
* Telegram Group Midea&Toshiba (https://bit.ly/3BL9NQX)
* Tinh Tinh shopping៖ 099 929 214/0966 888507
* SmileShop៖ En&Kh:(095 333 003/016 990 145/0718 882 218) CN: 070 963 640
* Dola Mall ៖ 087 782 111/0974 415 658
* LaRue៖ 095 260 222
* L192៖ 016 955 505/085 955 505/066 955 505
* Piik Mall៖ 017738505 / 078500826
* SuperApp(Wow Now)៖ 085 809 809
* J-Toa៖ 069881234 /078777438
* Loda៖ 085520765 / 099 691 906
* V-TENH៖ 010861096
* Kofulon៖ 087221422
* Prak SokLeap electronic៖ 070946939
* Epasar Cambodia៖ 087 628 628
* iOne card៖ 092 76 83 33
* 121 Phsar ៖ 096 556 66 96៕