(បន្ទាយមានជ័យ-ឧត្តរមានជ័យ)៖ ប្រេងឆា ហេលស៉ី ឆេហ្វ (Healthy CHEF) បានបន្តនាំយករង្វាន់មាស១ជី រហូតដល់ទៅ៧រង្វាន់ទៀត ទៅប្រគល់ជូនអតិថិជននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងឧត្តរមានជ័យ ដែលបានទិញប្រេងឆា ហេលស៉ី ឆេហ្វ ក្នុងកម្មវិធី «បើកគម្របឈ្នះរង្វាន់» ហើយបានត្រូវរង្វាន់ ក្រោយពីបានពិនិត្យមើលក្រោមគម្របដបប្រេងឆា ហេលស៉ី ឆេហ្វ។

ហេលស៉ី ឆេហ្វ ជាប្រេងឆាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពបេះដូង ហើយថែមទាំងមានកម្មវិធីពិសេសៗជាច្រើនសម្រាប់អតិថិជន។ ជាមួយកម្មវិធី «បើកគម្របឈ្នះរង្វាន់» ប្រេងឆា ហេលស៉ី ឆេហ្វ ផ្ដល់សំណាងជូនអតិថិជនដោយផ្ដល់រង្វាន់មាស១ជី និងទឹកប្រាក់៥ពាន់រៀល ជាច្រើនរង្វាន់ សរុបជាទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅជាង ១០០លានរៀល ហើយកម្មវិធីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២។

សម្រាប់អតិថិជនដែលមិនទាន់មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់នៅឡើយ សូមបន្តជាវប្រេងឆា ហេលស៉ី ឆេហ្វ ហើយកុំភ្លេចពិនិត្យមើលក្រោមគម្របដប ដើម្បីត្រូវរង្វាន់មាស១ជី និងទឹកប្រាក់៥ពាន់រៀល ជាច្រើនរង្វាន់ ពីប្រេងឆា ហេលស៉ី ឆេហ្វ៕