(ភ្នំពេញ)៖ ប្រេងឆា ហេលស៉ី ឆេហ្វ (Healthy CHEF) បានប្រគល់រង្វាន់មាស១ជី ជូនអ្នកភ្នំពេញចំនួន ៥រូបទៀត ដែលបានទិញប្រេងឆា ហេលស៉ី ឆេហ្វ ក្នុងកម្មវិធី «បើកគម្របឈ្នះរង្វាន់» ហើយបានត្រូវរង្វាន់ ក្រោយពីពិនិត្យមើលក្រោមគម្របដបប្រេងឆា ហេលស៉ី ឆេហ្វ។

ប្រេងឆា ហេលស៉ី ឆេហ្វ មិនត្រឹមតែជាប្រេងឆាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងល្អសម្រាប់សុខភាពបេះដូងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបានបង្កើតកម្មវិធីពិសេសៗជាច្រើន សម្រាប់អតិថិជនទៀតផង។ កម្មវិធី «បើកគម្របឈ្នះរង្វាន់» ផ្ដល់សំណាងជារង្វាន់មាស១ជី និងទឹកប្រាក់៥ពាន់រៀល ជាច្រើនរង្វាន់ សរុបជាទឹកប្រាក់រហូតដល់ជាង១០០លានរៀល ហើយអតិថិជនគ្រប់រូបអាចមានឱកាសត្រូវរង្វាន់ពីកម្មវិធីនេះ ដែលនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២។

សូមបន្តជាវប្រេងឆា ហេលស៉ី ឆេហ្វ រួចពិនិត្យមើលក្រោមគម្របដប លោកអ្នកអាចមានសំណាងត្រូវរង្វាន់មាស១ជី និងទឹកប្រាក់៥ពាន់រៀល ជាច្រើនរង្វាន់ ពីប្រេងឆា ហេលស៉ី ឆេហ្វ នៅថ្ងៃនេះ៕