(ភ្នំពេញ)៖ សាគូរ៉ា ប៊ូហ្វេ និងម៉ាស្ទ័រ សុគីស៊ុប សាខាថ្មី ផ្សារទំនើបខេម៉ល ជាន់ទី២ ផ្លូវវេងស្រេង នឹងបើកដំណើរការសាកល្បង នៅថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ខាងមុខនេះ។

ក្នុងឱកាសបើកដំណើការសាកល្បងសាខាថ្មី សាគូរ៉ា ប៊ូហ្វេ និងម៉ាស្ទ័រ សុគីស៊ុប ក៏មានការបញ្ចុះតម្លៃ ១៥ភាគរយ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ផងដែរ។

ទំនាក់ទំនងកក់កន្លែង តាមរយៈលេខទូរសព្ទ 016828878 ឬ 061688880 ឬព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ 081288882 ៕