(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន PCDR នាំចូលឱសថ HENPCure ធម្មជាតិឯកទេសព្យាបាលសន្លាក់គ្រប់ប្រភេទ ពីប្រទេសឥណ្ឌា មកចែកចាយជាផ្លូវការនៅកម្ពុជា។

ឱសថ HENPCure ជាអ្នកឯកទេសសម្រួលបញ្ហានូវរាល់បញ្ហាផ្សេងៗដូចជា៖ រលាកសន្លាក់ឆ្អឹង, សន្លាក់សរសៃពួរ, ពុកឆ្អឹង, កំហាប់ឆ្អឹងធ្លាក់ចុះ, សឹកឌីសឆ្អឹងខ្នង, កៀបសរសៃ,ឈឺខ្នង, ចង្កេះ, ស្មា, កែងដៃ កែងជើង, ឈឺសាច់ដុំ និងជួយឲ្យរាងកាយមានតុល្យភាព។

ឱសថ HENPCure មានលេខបញ្ជិកា CAM N0089IT-21 មានគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លើសពីការរំពឹងទុក ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាឆ្អឹង និងសន្លាក់គ្រប់ប្រភេទ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ៖ 087282895៕