(ភ្នំពេញ)៖ បុរី ភ្នំពេញថ្មី ត្រៀមរៀបចំកម្មវិធីពិសេសរយៈពេលបីថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១-០២-០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះ ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែឈៀងចូលស្តង់របស់បុរីភ្នំពេញថ្មី គ្រាន់តែសាកសួរព័ត៌មានពីផ្នែកលក់ នឹងមានឱកាសទទួលបានការចាប់រង្វាន់ជាច្រេីនផងដែរ។

ទីតាំងស្ថិតនៅទីធ្លាទល់មុខទ្វារផ្សារទំនើបម៉ាក្រូ កុំភ្លេចចូលរួមឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាណា ។ សំរាប់ព័ត៌មានលំអិតអាចទំនាក់ទំនងមកតាមប្រអប់សាររបស់ផេករឺ ទំនាក់ទំនងទៅផ្នែកលក់ផ្ទាល់៖ 012 719 559 / 012 260 123 / 012 210 123 / 092