(ភ្នំពេញ)៖ បុរី ភ្នំពេញថ្មី កំពុងត្រៀមរៀបចំកម្មវិធីពិសេសមួយ ជូនដល់អតិថិជនរយៈពេល៣ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១-៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ខាងមុខនេះ។ អតិថិជននឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើន ពីបុរីភ្នំពេញ ដោយគ្រាន់តែអតិថិជនចូលសួរព័ត៌មានតាមស្ដង់បុរីប៉ុណ្ណោះ។

កុំឲ្យឱកាសដ៏ល្អនេះកន្លងផុតទៅឲ្យសោះ កុំភ្លេចចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុករ នៅទីតាំងទល់មុខទ្វារផ្សារទំនើបម៉ាក្រូ។

សំរាប់ព័ត៌មានលំអិតអាចទំនាក់ទំនងមកតាមប្រអប់សាររបស់ផេក រឺទំនាក់ទំនងទៅផ្នែកលក់ផ្ទាល់៖ 012 719 559 / 012 260 123 / 012 210 123 / 092 410 123 / 012 270 123 / 011 933 666 / 012 933 666 / 012 240 123៕