(ភ្នំពេញ)៖ រាងកាយរបស់មនុស្សយើង មានកម្រិត pH ចន្លោះ 7.2-7.3 ។ ជាមួយគ្នានេះ បើកម្រិត pH ក្រោម ៧នោះ រាងកាយយើងមានជាតិអាស៉ីត ជាពិសេសអ្នកដែលមានរបបអាហារមិនល្អ ហេតុដូច្នេះហើយ ការទទួលទានដែលមានកម្រិត pH ខ្ពស់ គឺជារឿងដែលលោកអ្នកត្រូវពិចារណា។

គួរដឹងថា ទឹកមានកម្រិត pH ខ្ពស់ ត្រូវបានវិទ្យាសាស្រ្តកំណត់ជាទឹកអាល់កាឡាំង ដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ក្រៃលែង ពោលគឺវាជួយឱ្យរាងកាយរបស់អ្នកមានសុខភាពល្អ។ ទឹកដែលមាន pH កម្រិតខ្ពស់ ឬអាល់កាឡាំង (Alkaline) ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនក្រៃលែងចំពោះសុខភាព ដូចជាជួយបន្សាបជាតិអាស៉ីតនៅក្នុងខ្លួន ថែរក្សាឆ្អឹងឱ្យមានសុខភាពល្អ កាត់បន្ថយជាតិអាស៉ីតនៅក្នុងក្រពះ និងពោះវៀនជាដើម។

នៅកម្ពុជា ទឹកបរិសុទ្ធ Elan ដែលមានស្តង់ដារផលិតកម្មដ៏ទំនើប គឺជាប្រភពទឹកដ៏ពិសេសពីធម្មជាតិ ដែលកម្រិត pH 8.2 ។ ហេតុដូចនេះ សម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់បានទឹកអាល់កាឡាំង ការជ្រើសរើសយកទឹក Elan គឺជាជម្រើសល្អបំផុត៕

ចង់បានទឹក Elan សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ៖ 017 323 259 / 010 559 509