(ភ្នំពេញ)៖ ការវាយតម្លៃលើស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀង គឺផ្អែកលើតម្លៃ បរិមាណ សុវត្ថិភាព និងគុណភាព ក្នុងនោះមានប្រទេសចំនួន២០ដែលមានស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀងល្អជាងគេ ជាមួយនឹងកម្រិតនៃការវាយតម្លៃចាប់ពីជាង៧០រហូតដល់ជិត៩០ពិន្ទុ។

២០. ប្រទេសន័រវេស (Norway) ស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀងស្ថិតក្នុងកម្រិត ៧៦.០

១៩. ប្រទេសប៊ែលហ្ស៉ិក (Belgium) ស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀងស្ថិតក្នុងកម្រិត ៧៦.១

១៨. ប្រទេសអ៉ីតាលី (Italy) ស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀងស្ថិតក្នុងកម្រិត ៧៦.៤

១៧. ប្រទេសដាណឺម៉ាក (Denmark) ស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀងស្ថិតក្នុងកម្រិត ៧៦.៥

១៦. ប្រទេសនូវែលសេឡង់ (New Zeland) ស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀងស្ថិតក្នុងកម្រិត ៧៦.៨

១៥. ប្រទេសសិង្ហបុរី (Singapore) ស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀងស្ថិតក្នុងកម្រិត ៧៧.៤

១៤. សាធារណរដ្ឋឆែក (Czech Republic) ស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀងស្ថិតក្នុងកម្រិត ៧៧.៨

១៣. ប្រទេសស៊ុយអែត (Sweden) ស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀងស្ថិតក្នុងកម្រិត ៧៧.៩

១២. ប្រទេសអ៉ីស្រាអែល (Israel) ស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀងស្ថិតក្នុងកម្រិត ៧៨.០

១១. ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ (Germany) ស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀងស្ថិតក្នុងកម្រិត ៧៨.៧

១០. សហរដ្ឋអាមេរិក (USA) ស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀងស្ថិតក្នុងកម្រិត ៧៩.១

៩. ប្រទេសបារាំង (France) ស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀងស្ថិតក្នុងកម្រិត ៧៩.១

៨. ប្រទេសជប៉ុន (Japan) ស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀងស្ថិតក្នុងកម្រិត ៧៩.៣

៧. ប្រទេសកាណាដា (Canada) ស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀងស្ថិតក្នុងកម្រិត ៧៩.៨

៦. ប្រទេសនែតដឺឡង់ ឬហូឡង់ (Netherlands) ស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀងស្ថិតក្នុងកម្រិត ៧៩.៩

៥. ប្រទេសស្វ៉ីស (Switzerland) ស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀងស្ថិតក្នុងកម្រិត ៨០.៤

៤. ប្រទេសហ្វាំងឡង់ (Finland) ស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀងស្ថិតក្នុងកម្រិត ៨០.៩

៣. ចក្រភពអង់គ្លេស (UK) ស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀងស្ថិតក្នុងកម្រិត ៨១.០

២. ប្រទេសអូទ្រីស (Austria) ស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀងស្ថិតក្នុងកម្រិត ៨១.៣

១. ប្រទេសអ៉ីស្លង់ (Ireland) ស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀងស្ថិតក្នុងកម្រិត ៨៤.០៕