(ភ្នំពេញ)៖ រដូវភ្លៀង អ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរចេញទៅខាងក្រៅណាស់មែនទេ? ឥលូវនេះក្រុមហ៊ុន Midea សូមផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតំលៃពិសេសនៅរដូវកាលរដូវភ្លៀង ផ្តល់ភាពងាយស្រួល និងសម្រួលដល់ការបញ្ជាទិញផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចតាមរយៈអនឡាញសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា។

លោកអ្នកអាចជាវតាមរយៈដៃគូសហការរបស់ Midea តាមរយៈអនឡាញ និងប្រឹក្សាសួរព័ត៌មានដោយសេរី ព្រមទាំងទទួលបានការប្រូម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃ រហូតដល់ ៣៥% ថែមជូនកាដូទៅតាមប្រភេទមុខទំនិញជាច្រើនមុខ។ លោកអ្នកអាចចាប់ផ្តើមបញ្ជាទិញ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។

លោកអ្នកអាចរកជាវបាន តាមដៃគូរសហការនៅលើបណ្តាញអនឡាញដ៏ល្បីៗជាច្រើនដូចជា៖

* Midea Mall 085 248 777
* Tinh Tinh shopping : 099 929 214/0966 888507
* SmileShop : En&Kh:(095 333 003/016 990 145/0718 882 218) CN: 070 963 640
* Dola Mall : 087 782 111/0974 415 658
* LaRue : 095 260 222
* L192 : 016 955 505/085 955 505/066 955 505
* Piik Mall :017738505 / 078500826
* SuperApp(Wow Now) : 085 809 809
* J-Toa : 069881234 /078777438
* Loda : 085520765 / 099 691 906
* V-TENH : 010861096
* Kofulon: 087221422
* Prak SokLeap electronic: 070946939
* Epasar Cambodia : 087 628 628
* iOne card : 092 76 83 33
* 121 Phsar : 070 411 121
* Gmoji : 010 981 000
* E-Gets : 023 238 999
* Foodpanda : 081 259 555/061 522 722
* Good Thing Online :081 248 590។

តោះ! កុំភ្លេចបញ្ជាទិញទាំងអស់គ្នាណា៎! មានផ្តល់ជូនសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន៕