(ភ្នំពេញ)៖ បុរីអរិយក្សត្រ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាអំពីការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យ ក្រោមប្រធានបទ «តើអ្នកអាចរកចំណូលក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដោយរបៀបណា»។

សិក្ខាសាលានេះ ប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២នេះ ស្ថិតនៅអគារD ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលព្រេមមៀរសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។ សម្រាប់លេខទំនាក់ទំនងបន្ថែម៖ ០៧៩ ៦៦៦ ៨៨។

សូមបញ្ជាក់ សម្រាប់ការចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះមិនតម្រូវឱ្យបង់ប្រាក់នោះទេ អ្វីដែលកាន់ពិសេសនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុះឈ្មោះនឹងអាចមានឱកាសឈ្នះផ្ទះហ្វ្រី សង្ឃឹមថាលោក អ្នក នឹងទទួលបានសំណាងសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះ៕