(ភ្នំពេញ)៖ សម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់ទិញផ្ទះក្នុងក្តីស្រមៃនៅបុរី ភ្នំពេញថ្មី ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអាចធ្វើការកម្ចីទិញផ្ទះជាមួយធនាគារ ជីប ម៉ុង បានរហូតដល់ ៩០% នៃតម្លៃគម្រោងផ្ទះរបស់បុរី ភ្នំពេញថ្មី គ្រប់គម្រោងទាំងអស់ជាមួយនឹងរយៈពេលកម្ចីរហូតដល់ ២០ឆ្នាំ។

សំរាប់ព័ត៌មានលំអិតអាចទំនាក់ទំនងមកតាម ផេក ឫទំនាក់ទំនងទៅផ្នែកលក់ផ្ទាល់៖ 012 719 559 / 012 260 123 / 012 210 123 / 092 410 123 / 012 270 123 / 011 933 666 / 012 933 666 / 012 240 123 ៕