(សៀមរាប)៖ ដើម្បីអបអរសាទរការបើកសម្ពោធហាងនាឡិកាដៃ TIMECITY ស្ថិតនៅក្រុងសៀមរាប នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២នេះ នឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសជូនអតិថិជន ចាប់ពី២០% រហូតដល់ទៅ ៥០% និងបូករួមជាមួយនឹង Gift aways ផងដែរ។

តោះមកមើលសកម្មភាពខ្លះរបស់ក្រុមការងាររបស់ TIMECITY នឹងខាងក្នុងហាងថាតើមាននាឡិកាម៉ូឌែលអ្វីខ្លះ មានលក់ក្នុងហាងសាខាថ្មីនេះ។

កុំភ្លេចណាមកទទួលការផ្តល់ជូនយ៉ាងពិសេសនេះ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ដល់ ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២នេះ៕