(ភ្នំពេញ)៖ Midea Cambodia មានកម្មវិធីប្រូម៉ូសិន សម្រាប់ថ្ងៃពិសេស​​ គឺថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ (10.10) ខាងមុខនេះ។ ក្នុងឱកាសដ៏ពិសេស ខាងមុខនេះ Midea និង ដៃគូសហការលើបណ្តាញអនឡាញដ៏ល្បីៗ មានការបញ្ចុះតម្លៃជាមួយផលិតផលជាច្រើន និងការថែមជូនកាដូផងដែរ។​ ការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះកំពុងធ្វើឡើងពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនង ០៨៥ ២៤៨ ៧៧៧/ ០១២ ៤៦ ២២ ២៤ ឬចុចត្រង់នេះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

* Facebook (https://bit.ly/2Yr6Ark)
* Telegram (https://bit.ly/3tn1isk)
* Instagram (https://bit.ly/3h4gVQt)
* YouTube (https://bit.ly/2Ymrgk5)
* Telegram Group Midea&Toshiba (https://bit.ly/3BL9NQX) ៕

លោកអ្នកអាចទិញទំនិញតាមរយៈ៖

* Midea Mall 085 248 777 / 012 46 22 24
* Tinh Tinh shopping : https://tinhtinhapp.zxkjcn.cn/shopCustomPage/market?id=22070462c294e8186ae
* SmileShop : https://h5.khsmileshop.com/h5/details?productitemid=c33b9420db00421980c42b3c441c2bb2
* Dola Mall : 087 782 111/0974 415 658
* LaRue :https://larue.com.kh/index.php?route=product/search&search=midea
* L192 : https://app.l192.com/store?store_id=910
* Piik Mall : https://piikmall.com/store/index?act=share&op=index&s=482&u=
* SuperApp(Wow Now) : https://tinhnow.wownow.net/h5/shops?storeNo=TN508
* J-Toa : http://mobile.j-tao.com/store/index.html?id=365
* loda : https://wap.loda.com.kh/#/ShopDetailsPage/1037
* V-TENH : https://www.vtenh.com/store/midea
* Kofulon: https://konfulononline.page.link/fFkaSFxPHTsPrLU76
* Prak SokLeap electronic: 070946939
* Epasar Cambodia : https://epasarcambodia.com/midea-air-conditioner-model-mfpa-24crn1-mda-012.html
* iOne card : https://www.ionecards.com/products/search/midea
* 121 Phsar : https://phsar121.com/shop/MIDEA-CAMBODIA-83/all_products