(ដូហា)៖ ការប្រកួតនៅ World Cup 2022 រវាងបារាំង​ ប៉ះដាណឺម៉ាក ម៉ោង ១១យប់ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែវិច្ឆិកានេះ (ម៉ោងនៅកម្ពុជា)បានចាប់ផ្តើមហើយ។